Diplomarbete kriterier

För att vi ska kunna utvädera ditt diplomarbete, behöver följande ha genomförts:

 1. Du har fullfört minst en godkänd Permakultur PDC-kurs och är registrerad som diplomand hos Nordiska permakulturakademin (NPA). Ditt PDC-certifikat behöver inte vara från de nordiska länderna, men vi måste kunna verifiera att du har genomfört en kurs.
 1. Du har designat din egen diplomväg Genom den visar du hur du har arbetat med mål och syften för att nå ditt diplom i applicerad permakulturdesign.
 1. Du kan visa 10 färdiga designer som visar på godtagbara färdigheter. Dessutom visar du att
  • du kan använda permakulturetikerna, designprinciperna och teori som är anpassat till situationen.
  • du vet hur du ska använda designprocesser och verktyg på ett medvetet och funktionellt sätt.
  • du kan genomföra både landbaserade och sociala/ekonomiska designer.
  • du kan skapa designarbeten som är lättförståeliga, sammanhängade och effektiva.
  • du kan skapa dokumentation och en diplompresentation som visar dina designarbeten.
  • visa hur ditt arbete hänger ihop med din diplomväg.
  • visa 10 designer som är dina egna.
 1. Du kan visa en lista på Relevanta aktiviteter som visar
  • hur du har implementerat permakultur i ditt liv och i ditt arbete, efter din PDC.
  • hur förändringar du har genomfört under diplomeringsprocessen har tagit dig närmre en regenerativ livsstil, i linje med permakulturens etiker.

  • hur du har fått nödvändig erfarenhet med att facilitera och undervisa permakulturkurser. Efter en avslutad PDC är det därför rekommenderat att du:
   • är med på en permakulturlärarkurs
   • askulterar och skuggar andra permakulturlärare på deras kurser.
   • försöker facilitera på PDC-kurser tillsammans med andra lärare.

Om du planerar att arbeta som konsult inom permakulturdesign, rekommenderas du att skaffa nödvändig erfarenhet genom att exempelvis

 • hjälpa till att designa andras fastigheter, gårdar eller trädgårdar, eller genom att permakulturdesigna affärsverksamheter eller organisationer.
 • askultera hos en erfaren designer

Övriga relevanta aktiviteter kan exempelvis vara:

 • genomförda kurser eller kurser där du undervisat
 • evenemang som du varit deltagit på och/eller organiserat
 • LAND-certifiering
 • relevanta artiklar, papers, böcker, podcasts, filmer eller liknande som du skapat.

All din praktiska erfarenhet och aktivitet kan göras inom de nordiska länderna, men det är ocskå fullt möjligt att skaffa sig denna erfarenheten utomlands. För att göra det lättare att utvärdera ditt diplomarbete, vill vi att ditt arbete innehåller en kronologisk lista på alla relevanta aktiviteter.

 1. Du visar att du kan reflektera angående din egen permakulturväg och lära från din erfarenhet. Ditt diplomarbete visar
  • att du förstår hur du ska utvärdera effektiviteten och värdet av dina designarbeten.
  • att du kan reflektera över din egen användning av permkulturens teori och praktik, inkluderat designprocesser, designverktyg och praktisk implementering.
  • att dina färdigheter och din förståelse har utvecklats sen du slutförde din PDC-kurs
  • dokumentation från din egen reflekterande process, som förklarar ditt eget lärande genom designerna och diplomarbetet. 
  • en tydlig summering, där du visar hur du uppfyller alla diplomkriterer, samt dina egna personliga mål och syften inom din designade diplomväg.

Senast uppdaterad 2022-05-16