Diplomprocessen

Vad behöver jag göra?

(När du väl har registrerat dig som diplomand, kommer mer information att ges vid det första introduktionsmötet.) Induction meeting, once you register as a Diploma Apprentice.)

  1. Register – After verification of your PDC certificate, you need to register as a Diploma Apprentice with the NPA and pay for the initial start-up package. For more on prices see Fees & Costs.
  2. Välj en diplomhandledare – Tillgängliga handledare, deras arbetsområden och kunskap, finns under handledare vid NPA. Din valda handledare anordnar ett första möte där du får en mer detaljerad introduktion till diplomprocessen, och de olika vägarna framåt.
  3. Design your Diploma Pathway – Make a plan or design for how you will attain a Diploma – Your Diploma Pathway.   
  4. Arbeta med dina designer – Välj inom vilka designkategorier du kommer att designa och arbeta. Du behöver visa dina färdigheter genom 10 designer, som förhåller sig till fastsatta designkriterier.
  5. Utvärdering av handledare - Din handledare kommer att göra en första utvärdering och bedöma om din diplomportfölj är redo att presenteras. Innan detta kan ske, går en andre handledare igenom designportföljen. Detta görs för att säkerställa kvaliteten, både av ditt arbete och av den förste handledarens bedömning. När båda handledarna är överens, är du redo att presentera ditt diplomarbete,
  6. Presentation av diplomportföljen – Efter att arbetet utvärderats och godkänts, presenterar du din diplomportfölj. Detta är ett firande av din process, inte ett prov.
  7. Diplomering – Ditt diplom i tillämpad permakulturdesign publiceras på Nordiska permakulturakademins hemsida, samt hos permakulturföreningen i ditt hemland.