Diplomprocessen

Vad behöver jag göra?

När du väl har registrerat dig som diplomand, kommer mer information att ges vid ett första introduktionsmöte.

  1. Registrering – Efter att ditt PDC-certifikat har verifierats, registrerar du dig som diplomand hos NPA, och betalar en registreringsavgift. Se mer under priser & kostnader.
  2. Välj en diplomhandledare – Tillgängliga handledare, deras arbetsområden och kunskap, finns under handledare vid NPA. Din valda handledare anordnar ett första möte där du får en mer detaljerad introduktion till diplomprocessen, och de olika vägarna framåt.
  3. Designa din väg till diplom - Du gör en planering/design för hur du ska uppnå ett diplom inom permakultur - Din diplomväg
  4. Arbeta med dina designer – Välj inom vilka områden inom permakulturen som du vill fokusera på. Använd permakulturblomman för att vägleda dig. Om du redan har påbörjat din diplomeringsprocess genom att använda de äldre designkategorierna, så är det såklart helt OK. Du behöver visa dina färdigheter genom 10 designer, som förhåller sig till fastsatta designkriterier.
  5. Utvärdering av handledare - Din handledare kommer att göra en första utvärdering och bedöma om ditt diplomarbete är redo att presenteras. Innan detta kan ske, går en andre handledare igenom dina designer. Detta görs för att säkerställa kvaliteten, både av ditt arbete och av den förste handledarens bedömning. När båda handledarna är samtycker till att arbetet uppfyller krvalitetskraven, är du redo att presentera ditt diplomarbete,
  6. Presentation av diplomarbetet – Efter att arbetet utvärderats och godkänts, presenterar du ditt diplomarbete. Detta är ett firande av hela din process, inte ett prov.
  7. Diplomering – Ditt diplomarbete i tillämpad permakulturdesign registreras och publiceras på Nordiska permakulturakademins hemsida.