Diplomprocessen

Vad behöver jag göra?

När du väl har registrerat dig som diplomand, kommer mer information att ges vid ett första introduktionsmöte.

  1. Registrering – Efter att ditt PDC-certifikat har verifierats, registrerar du dig som diplomand hos NPA, och betalar en registreringsavgift. Se mer under kostnader.
  2. Välj en diplomhandledare – Tillgängliga handledare, deras arbetsområden och kunskap, finns under handledare vid NPA. Din valda handledare anordnar ett första möte där du får en mer detaljerad introduktion till diplomprocessen, och de olika vägarna framåt.
  3. Definiera din diplomprocess – genom handledning eller helt enskilt arbete. Om du väljer den handledda vägen, kommer du och din handledare att komma överens om ett lärandeavtal. Om du väljer helt enskilt arbete, förväntas du att arbeta helt fristående tills din diplomportfölj ska utvärderas. Du meddelar själv din handledare när du är redo för detta.
  4. Designa din diplomväg – Gör en plan, eller designa din väg för att erhålla ett diplom - din diplomväg (Diploma Pathway). Om du har valt en handledare, så kommer denne att vägleda dig framåt. Om du har valt vägen med enskilt arbete, behöver du visa din diplomväg som en integrerad del av din diplomportfölj.
  5. Arbeta med dina designer – Välj inom vilka designkategorier du kommer att designa och arbeta. Du behöver visa dina färdigheter genom 10 designer, som förhåller sig till fastsatta designkriterier.
  6. Utvärdering av handledare - Din handledare kommer att göra en första utvärdering och bedöma om din diplomportfölj är redo att presenteras. Innan detta kan ske, går en andre handledare igenom designportföljen. Detta görs för att säkerställa kvaliteten, både av ditt arbete och av den förste handledarens bedömning. När båda handledarna är överens, är du redo att presentera ditt diplomarbete,
  7. Presentation av diplomportföljen – Efter att arbetet utvärderats och godkänts, presenterar du din diplomportfölj. Detta är ett firande av din process, inte ett prov.
  8. Diplomering – Ditt diplom i tillämpad permakulturdesign publiceras på Nordiska permakulturakademins hemsida, samt hos permakulturföreningen i ditt hemland.