Diplomprocessen

Vad behöver jag göra?

När du väl har registrerat dig som diplomand, kommer mer information att ges vid ett första introduktionsmöte.

  1. Registrering – Efter att ditt PDC-certifikat har verifierats, registrerar du dig som diplomand hos NPA, och betalar en registreringsavgift. Se mer under priser & kostnader.
  2. Välj en diplomhandledare – Tillgängliga handledare, deras arbetsområden och kunskap, finns under handledare vid NPA. Din valda handledare anordnar ett första möte där du får en mer detaljerad introduktion till diplomprocessen, och de olika vägarna framåt.
  3. Designa din väg till diplom - Du gör en planering/design för hur du ska uppnå ett diplom inom permakultur - Din diplomväg
  4. Arbeta med dina designer – Välj inom vilka designkategorier du kommer att designa och arbeta. Du behöver visa dina färdigheter genom 10 designer, som förhåller sig till fastsatta designkriterier.
  5. Assessment by mentor – Your first mentor will assess your work to determine when your Design Portfolio is ready to be assessed by a second mentor. This is done to ensure quality, both in your work and in the work of the first mentor. When both mentors consent to approve your Diploma Portfolio, you are ready to present your work. 
  6. Presentation av diplomarbetet – Efter att arbetet utvärderats och godkänts, presenterar du ditt diplomarbete. Detta är ett firande av hela din process, inte ett prov.
  7. Diplomering – Ditt diplomarbete i tillämpad permakulturdesign registreras och publiceras på Nordiska permakulturakademins hemsida.