Diplomering i permakulturdesign

En kort sammanfattning

Efter att du har genomfört en verifierad Permakultur PDC-kurs och erhållit ett certifikat i permakulturdesign, kan du välja att fortsätta dina permakulturstudier. På så sätt kan du utveckla dina färdigheter inom permakulturdesign tillsammans med din förmåga att praktiskt genomföra det du designar. Efter ett flerårigt arbete, kan du sen slutligen ansöka om ett diplom i tillämpad permakulturdesign genom Nordiska permakulturakademin (NPA).

En diplomeringsprocess tar minst 2 år (efter registrering hos NPA) med eget designarbete, genomförande och dokumentation av ditt diplomarbete. Hela diplomeringsprocessen bygger på självorganiserad planering, samt eget genomförande arbete och lärande.

Ditt diplomarbete visar att du har utvecklats till en skicklig permakulturdesigner, och att du har en genomgående förståelse av permakulturens etiker och designprinciper. Du ska också kunna visa god färdighet och förståelse i användandet av olika designverktyg, metoder och en variation av olika designramverk. En lista på relevanta aktiviteter som visar på hur du har implementerat permakulturen i ditt liv och uppehälle, ska också inkluderas i ditt diplomarbete.

Efter att ditt diplomarbete har godkänts, och du har presenterat det, tilldelas du ditt Diplom i tillämpad permakulturdesign. Du registreras därefter som diplomhållare i Nordiska permakulturakademin.

Varför ett diplom i permakulturdesign?

Som diplomhållare inom NPA kan du

  • genomföra professionell designrådgivning och konsultation, med syftet att sprida permakultur.
  • anordna och kvalitetssäkra PDC-kurser.
  • sprida permakultur aktivt i din vardag.

Ett diplom i tillämpad permakulturdesgin tilldelas individer, inte platser eller projekt.