Designkriterier

För att kunna utvärdera dina designfärdigheter, behöver den Nordiska permakulturakademin ta del av 10 designer som du lämnar in. Designerna kan presenteras genom en variation av media (visuellt, text, ljud, video, medskapande...)

Varje design inkluderar följande::

  1. Inledning Designens namn, beskrivning av sammanhang, syfte och mål.
  2. Integration av permakulturetikerna i varje design och i arbetet som helhet.
  3. De olika kategorierna som använts i designarbetet.
  4. Designramverk som använts (SADMET, GOBRADIMET, Design Web...)
  5. Permakulturprinciper som är relevanta för designen
  6. Tidsplanering och kostnad för implementering.
  7. Evaluation and tweaks of the design.
  8. Dokumentation av din egen reflekterande process, som förklarar ditt eget lärande genom designen.

Din handledare använder ett vägledande formulär inom de olika designområdena för att bedöma hur välfungerande och färdiga designarbetena är. Du kan själv använda detta för självskattning. Formuläret delas med alla diplomander.