Designkriterier

In order for the Nordic Permaculture Academy to be able to assess your Design work, you will submit 10 individual designs related to your personal diploma pathway. Your design work will include a variety of media (eg. visuals, text, audio, video…)..

Varje design inkluderar följande::

  1. Inledning Designens namn, beskrivning av sammanhang, syfte och mål.
  2. Integration av permakulturetikerna i varje design och i arbetet som helhet.
  3. De olika kategorierna som använts i designarbetet.
  4. Designramverk som använts (SADMET, GOBRADIMET, Design Web...)
  5. Permakulturprinciper som är relevanta för designen
  6. Tidsplanering och kostnad för implementering.
  7. Dokumentation av din egen reflekterande process, som förklarar ditt eget lärande genom designen.