Om NPA

Nordiska permakulturakademin har som mål att främja kvalificerade permakulturdesigners genom handledning och utfärdande av diplom i tillämpad permakulturdesign.

The Nordic Permaculture Academy is run by the three dedicated and experienced Permaculture facilitators and mentors: Andreas Jonsson (rotad.nu), Cathrine Dolleris (geoliv.dk), Karoline Nolsø Aaen (permakulturhaven.dk)