Priser och kosntader

Diplomvägens kostnader

Den som går med i diplomprogrammet inom den Nordisk permakulturakademin får stöd av en handledare/mentor i sitt lärande samt utvärdering och stöd på sin diplomväg.

Alla avgifter betalas direkt till handledaren efter överenskommelse, vid aktuellt lärotillfället eller aktuell utvärdering. handledaren du väljer, kommer att tillhandahålla lärotillfällen, bjuda in till ett intromöte, stå för individuellt designstöd, samt designutvärderingar av dina arbeten. Om du väljer att byta handledare, så betalar du direkt till den nye handledaren.

Utvärdering av ditt slutgiltiga diplomarbete genomförs av en andre handledare, och avgiften för detta ges direkt till denne.

By registering for the Diploma, you are charged 2400 SEK/DKK for an initial start-up package. This package includes the Registration fee, Induction Event as well as 2-3 hours of personal tutorials and/or Individual Design Assessment.

AktivitetAvgift SEKAvgift DKKGäller
Standard timpris4004001 hr per Jan 1st 2023
Registreringsavgift600600
Introduktionsmöte8008002 tim
Individuell designutvärdering (design 1-10)timpristimpris1-2 tim per design, inkl. skriftlig utvärdering
Halvvägs utvärdering, diplomarbetet (design 1-5)timpristimprisCa. 2 tim, inkl. feedback för fortsatt arbetsprocess
Slutgiltig utvärdering av diplomarbete (design 5-10)timpristimpris2 tim, inkl. feedback för diplompresentation
Extern utvärdering av diplomarbete, andre handledare (design 1-10)timpristimprisCa. 5 tim, inkl. feedback
Slutlig diplompresentation100010002,5 tim

Vi rekommenderar att du använder dig av stöd i din individuella läroprocess i din väg mot ett diplom, men detta är inte ett krav. Är du redan registrerad vid NPA, och vill du ha stöd inom något specifikt, så kan du efterfråga detta från alla handledare. Du hittar alla handledare här.

Resekostnader

Som diplomand ansvarar du för alla resekostnader som kan uppkomma (vid t.ex. introduktionsmöte, individuella läro- och stödtillfällen, eller individuella designutvärderingar på plats). Om din handledare behöver resa, så är det du som diplomand som står för resekostnaden och betalar. Självklart efter överenskommelse först. Mycket arbete går dock så klart att lösa digitalt.

Vid årliga diplommöten eller evenemang finns det ofta möjlighet till lärande, undervisning och utvärderingar. Inte sällan från flera handledare. Vid dessa tillfällen utgår inga resekostnader för handledare.

Kom ihåg att handledare med stor sannolikhet behöver besöka de fysiska designplatserna vid minst ett tillfälle under din diplomprocess.

Årliga aktiviteter

Varje år, anordnar Nordisk permakulturakademi ett Diplomöte, där diplomander och handledare möts för att:

  • nätverka och skapa kopplingar mellan diplomander och handledare
  • skapa arbetande intressegrupper eller Diploma Guilds / Diplomgillen för att stödja varandras arbete
  • dela erfarenheter och designarbeten
  • utvärdera vägen mot diplom

Eventuella avgifter för enskilda evenemang är inte inkluderare i prislistan ovan.

Månadsaktiviteter

Den 7:e varje månad, klockan sju på kvällen möts diplomander och handledare online. Syftet är att diplomander ska hitta nätverk och kopplingar, kanske genom ett diplomgille, eller få svar på enkla designfrågor. Kom som du är.

Prisgaranti

Nordiska permakulturakademin garanterar att alla avgifter är stabila under ett helt år, och att prisnivån utvärderas och ev. justeras 1:a januari årligen.