Permakulturblomman

Ditt diplomarbete visar inom vilka områden av permakulturen som dina designarbeten och ditt arbete har berört. Permakulturblomman är ett holistisktiskt verktyg som åskådliggör permakulturens sju domäner. Ett fortlöpande designarbete inom permakulturen kopplar ofta ihop dessa olika domänerna.

The Permaculture Flower

If you already started your Permaculture diploma journey working with the older design categories, that’s fine of course.