Diplom

After you have completed a verified PDC course and you want to extend your studies and further develop your design and practical skills within permaculture, you can apply for a Diploma in (Applied) PermacultureDesign with the Nordic Permaculture Academy (NPA).

This is done through a process which will take you a minimum of 2 years after registering with the NPA of either independent work, or through a supported route of designing and documenting a Diploma Portfolio of relevant Design work and Activities. This process is based on self-managed planning, work and learning.

Diplomportföljen visar att du har utvecklats till en skicklig permakulturdesigner, och att du har en genomgående förståelse av permakulturens etiker och designprinciper. Du ska också kunna visa god färdighet och förståelse i användandet av olika designverktyg, metoder och en variation av olika designramverk. En lista på relevanta aktiviteter som visar på hur du har implementerat permakulturen i ditt liv och uppehälle, ska också inkluderas i din diplomportfölj.

After your work has been approved and you have delivered your final Diploma Presentation, you will be awarded a Diploma in Applied Permaculture Design which will be registered (both) with the Nordic Permaculture Academy and your National Permaculture Association. 

Why would I need a Diploma?

Som diplomhållare inom NPA kommer du kunna:

  • genomföra professionell designrådgivning och konsultation, med syftet att sprida permakultur.
  • anordna och kvalitetssäkra PDC-kurser.
  • sprida permakultur aktivt i din vardag.

Ett diplom i tillämpad permakulturdesgin tilldelas individer, inte platser eller projekt.